BIM Konference 2017

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a Odborná rada pro BIM si Vás dovolují opět po roce pozvat již na 3. ročník konference, která se uskuteční 24. a 25. května.

BIM Konference 2017

Organizátoři si za hlavní téma letošní konference zvolili metodiku BIM jako nástroj průmyslové revoluce 4.0 v ČR Na konferenci proto zazní žhavá témata, jakými jsou současný stav přípravy koncepce pro zavedení BIM v ČR vznikající pod taktovkou Ministerstva průmyslu a obchodu. Účastníky konference zcela jistě zaujme také nevyhnutelnost celkové digitalizace oboru stavebnictví a s tím stále více se prosazující termín Stavebnictví 4.0. Dnes snad již málokoho překvapí to, že BIM znamená především změnu procesů a profesí v přípravě a realizaci staveb nebo, že na změny ve stavebnictví je potřeba nahlížet v širším kontextu, s čímž bezesporu souvisí témata jako GIS či problematika Smart Cities zasazená do kontextu využití metodiky BIM.

A protože témata nastolená řečníky v plenární části nejsou jen snové vize a představy, ale také témata aplikovaná již s úspěchem v praxi, podělí se o ně řečníci i účastníci konference na workshopech. Jejich tématy budou:
  • Tvorba výrobkových databází, jejich užití a jejich standardizace

  • Stavebnictví 4.0 versus možnosti digitalizace postupů procesu výstavby

  • BIM ve vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti studentů na vysokých školách

  • Vzdělávání středoškolské mládeže aneb od Minecraftu k BIM a dál

  • Dokumentace provedení stavby v BIM. Základ pro facility management?

  • Veřejná zakázka a BIM

Konferenci pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci se SIA ČR – Radou výstavby, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR, asociací IFMA CZ a Odbornou radou pro BIM.
Dvoudenní akce se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva dopravy ČR. Záštitu akci poskytl také předseda Svazu Měst a obcí České republiky Mgr. František Lukl, MPA.

Datum konání:
24. - 25. května 2017

Místo konání:
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 31, Praha 1

Více informací:
www.bimkonference.cz

Rubrika: BIM
Vydáno: 03.05.2017
Počítadlo: 1458 čtenářů


Thu Apr 18, 2024 03:45:37
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

CADzone.cz
věnováno CADu...